Collections

View profile
 1. Horror, Creeps & Halloween

  Maciej Świerczek View collection

  1. Jack-o'-lantern Icon
  2. Skull Icon
  3. Vampire Icon
  4. Bat Icon
  5. Coffin Icon
  6. Spider Icon
 2. Black faces

  Maciej Świerczek View collection

  1. Sad Icon
  2. embarrassed Icon
  3. cry Icon
  4. kiss Icon
  5. Scared Icon
  6. suspicious Icon
  7. Neutral Icon
  8. confused Icon
  9. angry Icon
  10. Smile Icon
  11. confused Icon
  12. kiss Icon
 3. Wedding

  Maciej Świerczek View collection

  1. Dove Icon
  2. Gift Icon
  3. Flower Icon
  4. Heart Icon
  5. Heart Icon
  6. Palm branch Icon
  7. Wine Icon
  8. wedding rings Icon
 4. Tools linear

  Maciej Świerczek View collection

  1. Axe Icon
  2. Brush Icon
  3. Hammer Icon
  4. Paint Brush Icon
  5. Screwdriver Icon
  6. Hatchet Icon
  7. Wrench Icon
  8. Mallet Icon
  9. pincers Icon
  10. Crowbar Icon
  11. Chisel Icon
  12. Pliers Icon
 5. Hardware & Software

  Maciej Świerczek View collection

  1. Mouse Icon
  2. Server Icon
  3. wifi Icon
  4. thunderbolt Icon
  5. Compact Disc Icon
  6. usb drive Icon
  7. Bug Icon
  8. Upload Icon
  9. Files Icon
  10. Cloud Icon
  11. Download Icon
  12. Folder Icon
 6. Hands

  Maciej Świerczek View collection

  1. Hand Icon
  2. Hand two pointing fingers Icon
  3. hand down Icon
  4. five fingers Icon
  5. four fingers Icon
  6. One Finger Icon
  7. Hand Stop Sign Icon
  8. two fingers Icon
  9. three fingers Icon
  10. Hand pointing down Icon
  11. hand pointing up Icon
  12. Hand call me Icon
 7. Bitcoin

  Maciej Świerczek View collection

  1. Bitcoin wallet Icon
  2. Bitcoin wallet Icon
  3. Bitcoin Exchange Icon
  4. Bitcoin Exchange Icon
  5. bitcoin card Icon
  6. Bitcoin Icon
  7. Bitcoin chip Icon
  8. Bitcoin chip Icon
  9. Bitcoin Icon
  10. Bitcoin chip Icon
  11. Bitcoin Icon
  12. Bitcoin Icon
 8. Construction vehicles

  Maciej Świerczek View collection

  1. Dump Truck Icon
  2. lift Icon
  3. big truck Icon
  4. Car Icon
  5. Digger Icon
  6. Bulldozer Icon
  7. man lift Icon
  8. Mixer Icon
  9. Forklift Icon
  10. Lorry Icon
 9. Small meteo/weather icons

  Maciej Świerczek View collection

  1. Cloud Icon
  2. dark cloud Icon
  3. rain and snow Icon
  4. heavy rain Icon
  5. Moon Icon
  6. fog Icon
  7. Rain Icon
  8. storm Icon
  9. Snow Icon
  10. Thermometer Icon
  11. west wind Icon
  12. sun Icon
 10. Meteo / weather icons

  Maciej Świerczek View collection

  1. Partly Cloudy Icon
  2. Night Icon
  3. Moon Icon
  4. High Pressure Icon
  5. Low Pressure Icon
  6. Snowflake Icon
  7. Light Rain Icon
  8. rain storm Icon
  9. heavy rain Icon
  10. heavy rain Icon
  11. rain and snow Icon
  12. Snow Icon
 11. Tools

  Maciej Świerczek View collection

  1. Axe Icon
  2. Brush Icon
  3. Hammer Icon
  4. nails Icon
  5. drill Icon
  6. saw Icon
  7. Hammer Icon
  8. handsaw Icon
  9. circle saw Icon
  10. pincers Icon
  11. paint bucket Icon
  12. Paint Roller Icon
 12. File icons

  Maciej Świerczek View collection

  1. File Icon
  2. File Icon
  3. User Icon
  4. chart Icon
  5. File Icon
  6. File Icon
  7. Files Icon
  8. growth Icon
  9. dots Icon
  10. dots Icon
  11. Pin Icon
  12. label Icon
 13. Bicycles

  Maciej Świerczek View collection

  1. Bicycle Icon
  2. Bicycle Icon
  3. Chopper Bicycle Icon
  4. mountain bicycle Icon
  5. Children Bicycle Icon
  6. vintage bicycle Icon
  7. Sports Bicycle Icon
  8. bmx Icon
  9. Bicycle Icon
  10. Bicycle Icon
  11. Unicycle Icon