Collections

View profile
 1. Art

  Sean Maldjian View collection

  1. Paint Tube Icon
  2. Paint Brush Icon
  3. Paint Brush Icon
  4. painting Icon
  5. Paint Brush Icon
  6. Pencil Icon
  7. Pen Icon
  8. abstract Icon
  9. eraser Icon
  10. beret Icon
  11. paint Icon
  12. Spray Paint Icon
 2. Medical

  Sean Maldjian View collection

  1. virus Icon
  2. virus Icon
  3. virus Icon
  4. virus Icon
  5. virus Icon
  6. virus Icon
  7. virus Icon
  8. sick Icon
  9. Bandage Icon
  10. Band Aid Icon
  11. virus Icon
  12. Bandage Icon
 3. Weather

  Sean Maldjian View collection

  1. sun Icon
  2. sun Icon
  3. sun Icon
  4. sun Icon
  5. sun Icon
  6. sun Icon
  7. sun Icon
  8. sun Icon
  9. sun Icon
  10. sun Icon
  11. sun Icon
  12. sun Icon
 4. Medieval

  Sean Maldjian View collection

  1. Sword Icon
  2. Flail Icon
  3. bow and arrow Icon
  4. Flail Icon
  5. Bow arrow Icon
  6. Sword Icon
  7. Helmet Icon
  8. Ninja Icon
  9. Viking Icon
  10. Knight Icon
  11. Viking Icon
  12. bow and arrow Icon
 5. Transport

  Sean Maldjian View collection

  1. Bicycle Icon
  2. Train Icon
  3. Skateboard Icon
  4. Bicycle Icon
  5. Train Icon
  6. sailboat Icon
  7. Skateboard Icon
  8. sailboat Icon
  9. Monument Icon
  10. Store Icon
  11. wave Icon
  12. Boat Icon
 6. Animals

  Sean Maldjian View collection

  1. Lion Icon
  2. Giraffe Icon
  3. Elephant Icon
  4. hippo Icon
  5. Deer Icon
  6. Starfish Icon
  7. Jellyfish Icon
  8. Snail Icon
  9. Alligator Icon
  10. Owl Icon
  11. Shark Icon
  12. Deer Icon
 7. Plants

  Sean Maldjian View collection

  1. Tree Icon
  2. Palm Tree Icon
  3. grass Icon
  4. Flower Icon
  5. Tree Icon
  6. Flower Icon
  7. Palm Tree Icon
  8. Beehive Icon
  9. Flower Icon
  10. Flower Icon
  11. cattail Icon
  12. Carrot Icon
 8. Business

  Sean Maldjian View collection

  1. Airplane Icon
  2. buildings Icon
  3. scales Icon
  4. scales Icon
  5. Contacts Icon
  6. Smartphone Icon
  7. Smartphone Icon
  8. Magnifying Glass Icon
  9. Work Icon
  10. Pickaxe Icon
  11. Magnifying Glass Icon
  12. Car Icon
 9. Winter

  Sean Maldjian View collection

  1. snow man Icon
  2. Candy Cane Icon
  3. mug Icon
  4. Ornament Icon
  5. mitten Icon
  6. Icicle Icon
  7. Tree Icon
  8. Snow Icon
  9. Stocking Icon
  10. Cold Icon
  11. Bell Icon
  12. snow flake Icon
 10. Emoji

  Sean Maldjian View collection

  1. Smile Icon
  2. Smile Icon
  3. Smile Icon
  4. Smile Icon
  5. Smile Icon
  6. Smile Icon
  7. Smile Icon
  8. Happy Icon
  9. Smile Icon
  10. Smile Icon
  11. Face Icon
  12. Smile Icon
 11. Music

  Sean Maldjian View collection

  1. Metronome Icon
  2. Snare Drum Icon
  3. Music Icon
  4. Drum Sticks Icon
  5. Amp Icon
  6. vinyl Icon
  7. vinyl Icon
  8. vinyl Icon
  9. note Icon
  10. Piano Icon
  11. Amp Icon
  12. Trumpet Icon
 12. Space

  Sean Maldjian View collection

  1. Space Icon
  2. Robot Icon
  3. Telescope Icon
  4. ufo Icon
  5. meteor Icon
  6. stars Icon
  7. solar system Icon
  8. rocket ship Icon
  9. Saturn Icon
  10. alien Icon
  11. Saturn Icon
  12. Saturn Icon
 13. Kitchen

  Sean Maldjian View collection

  1. Coffee Icon
  2. Bread Icon
  3. Waffle Icon
  4. egg beater Icon
  5. Hour Glass` Icon
  6. Microwave Icon
  7. Oven Icon
  8. Pan Icon
  9. egg beater Icon
  10. Chef Hat Icon
  11. Rolling Pin Icon
  12. Fridge Icon
 14. User Interface

  Sean Maldjian View collection

  1. Left Icon
  2. Download Icon
  3. right Icon
  4. down Icon
  5. Map Icon
  6. Download Icon
  7. New Folder Icon
  8. Delete Folder Icon
  9. Lock Icon
  10. Location Icon
  11. Key Icon
  12. notification Icon
 15. Camping

  Sean Maldjian View collection

  1. Mountains Icon
  2. Fire Icon
  3. Moon Icon
  4. teepee Icon
  5. Magnifying Glass Icon
  6. Cactus Icon
  7. hills Icon
  8. Guitar Icon
  9. bow and arrow Icon
  10. Snake Icon
  11. Tree Icon
  12. Acorn Icon
 16. Technology

  Sean Maldjian View collection

  1. Camera Icon
  2. Outlet Icon
  3. Mouse Icon
  4. Headphones Icon
  5. Hair Dryer Icon
  6. Computer Icon
  7. Watch Icon
  8. GPS Icon
  9. Computer Icon
  10. Game Boy Icon
  11. Power Icon
  12. Microphone Icon
 17. Beach

  Sean Maldjian View collection

  1. towel Icon
  2. waves Icon
  3. Beach Ball Icon
  4. Shark Icon
  5. Umbrella Icon
  6. Surfboard Icon
  7. bucket Icon
  8. sun Icon
  9. Popsicle Icon
  10. Sunscreen Icon
  11. Jellyfish Icon
  12. Martini Icon
 18. Medical Media

  Sean Maldjian View collection

  1. Video Icon
  2. laptop computer Icon
  3. Doctor Icon
  4. representative Icon
  5. papers Icon
  6. Data Analysis Icon
  7. Webinars Icon
  8. Email Icon
  9. Media Outlets Icon
  10. Doctor Alerts Icon
  11. smart phone Icon
  12. convention Icon
 19. Department Store Goodies

  Sean Maldjian View collection

 20. Department Store

  Sean Maldjian View collection