Collections

View profile
 1. Flags Heart 2

  To Uyen View collection

  1. United Kingdom Icon
  2. America Icon
  3. Abkhazia Icon
  4. Aland Icon
  5. Albania Icon
  6. Australia Icon
  7. Almenia Icon
  8. Austria Icon
  9. barbados Icon
  10. azerbaijan Icon
  11. Bahrain Icon
  12. Bangladesh Icon
 2. Flags Heart 1

  To Uyen View collection

  1. United Kingdom Icon
  2. Abkhazia Icon
  3. Albania Icon
  4. Almenia Icon
  5. Aland Icon
  6. Australia Icon
  7. Austria Icon
  8. azerbaijan Icon
  9. Bahrain Icon
  10. Bangladesh Icon
  11. barbados Icon
  12. belgium Icon
 3. Maps & navigation

  To Uyen View collection

  1. map location Icon
  2. placeholder Icon
  3. map location Icon
  4. placeholder Icon
  5. placeholder Icon
  6. placeholder Icon
  7. placeholder Icon
  8. map location Icon
  9. placeholder Icon
  10. route Icon
  11. map location Icon
  12. placeholder Icon
 4. UI

  To Uyen View collection

  1. Left Icon
  2. right Icon
  3. Check Mark Icon
  4. Upload Icon
  5. Telephone Icon
  6. Download Icon
  7. map pin Icon
  8. Gear Icon
  9. Refresh Icon
  10. Refresh Icon
  11. Shield Icon
  12. Shield Icon
 5. Medical Glyph 3

  To Uyen View collection

  1. Doctor Icon
  2. Stethoscope Icon
  3. Nurse Icon
  4. Nurse Icon
  5. Doctor Icon
  6. Awareness Ribbon Icon
  7. bandages Icon
  8. Bottle Icon
  9. Doctor Icon
  10. Bottle Icon
  11. DNA Icon
  12. Bottle Icon
 6. Medical Glyph 2

  To Uyen View collection

  1. Ambulance Icon
  2. View Icon
  3. placeholder Icon
  4. Notepad Icon
  5. Ambulance Icon
  6. Thermometer Icon
  7. Head Icon
  8. magnifying Icon
  9. Hospital Icon
  10. Medical calendar Icon
  11. Prescription Icon
  12. cardiogram Icon
 7. Fruits

  To Uyen View collection

  1. Apple Icon
  2. banana Icon
  3. orange Icon
  4. grapes Icon
  5. Watermelon Icon
  6. Sapodilla Icon
  7. Mango Icon
  8. Pomegranate Icon
  9. Strawberry Icon
  10. Pear Icon
  11. Sapodilla Icon
  12. Papaya Icon
 8. Hand

  To Uyen View collection

  1. gardening Icon
  2. nuclear power Icon
  3. Pinwheel Icon
  4. home insurance Icon
  5. Energy Icon
  6. Blood Donation Icon
  7. Heart insurance Icon
  8. Money Icon
  9. Blood Donation Icon
  10. home insurance Icon
  11. Repair Icon
  12. Idea Icon
 9. Medicals Glyph

  To Uyen View collection

  1. Flag Icon
  2. Ambulance Icon
  3. Prescription Icon
  4. blood Icon
  5. Medical calendar Icon
  6. Ambulance Icon
  7. Health Care Icon
  8. cardiogram Icon
  9. medical result Icon
  10. Prescription Icon
  11. View Icon
  12. Ambulance Icon
 10. Medicals

  To Uyen View collection

  1. Head Icon
  2. Thermometer Icon
  3. Magnifying Glass Icon
  4. Medical Folder Icon
  5. Medical calendar Icon
  6. Medical Notes Icon
 11. Medical

  To Uyen View collection

  1. Health Care Icon
  2. medical result Icon
  3. pills Icon
  4. hospital location Icon
  5. Eye Icon
  6. Ambulance Icon
  7. Prescription Icon
  8. Ambulance Icon
  9. Genders Icon
  10. emergency call Icon
  11. first aid kit Icon
  12. Hospital Icon
 12. Creative head 2

  To Uyen View collection

  1. Male Icon
  2. sun Icon
  3. preferences Icon
  4. decisions Icon
  5. Money Icon
  6. bar chart Icon
  7. Temperature Icon
  8. sweat Icon
  9. Money Icon
  10. epiphany Icon
  11. Heart Icon
  12. Idea Icon
 13. Gardens glyph 3

  To Uyen View collection

  1. Flower Pot Icon
  2. Flower Pot Icon
  3. Flower Pot Icon
  4. Flower Pot Icon
  5. flowers Icon
  6. flowers Icon
  7. Flower Pot Icon
  8. grass Icon
  9. Flower Icon
  10. grass Icon
  11. flowers Icon
  12. grass Icon
 14. Gardens outline 3

  To Uyen View collection

  1. Plant Icon
  2. grass Icon
  3. Flower Icon
  4. grass Icon
  5. grass Icon
  6. potted plant Icon
  7. Lotus Icon
  8. butterflies Icon
  9. Flower Pot Icon
  10. flowers Icon
  11. tulips Icon
  12. flowers Icon
 15. Creative head

  To Uyen View collection

  1. Reading Icon
  2. in love Icon
  3. Math Icon
  4. Settings Icon
  5. Male Icon
  6. preferences Icon
  7. Money Icon
  8. Temperature Icon
  9. sun Icon
  10. bar chart Icon
  11. Information Icon
  12. decisions Icon
 16. UI thick outline

  To Uyen View collection

  1. User Icon
  2. users Icon
  3. User Icon
  4. Download Icon
  5. Delete Icon
  6. Plus Icon
  7. Check Mark Icon
  8. right Icon
  9. Trash Can Icon
  10. down Icon
  11. up Icon
  12. Left Icon
 17. UI Glyph

  To Uyen View collection

  1. Files Icon
  2. File Icon
  3. Download Icon
  4. Upload Icon
  5. Download file Icon
  6. Telephone Icon
  7. Calculator Icon
  8. Checklist Icon
  9. bullet list Icon
  10. lines Icon
  11. Minus Icon
  12. Telephone Icon
 18. UI outline

  To Uyen View collection

  1. Files Icon
  2. File Icon
  3. Download file Icon
  4. file download Icon
  5. List Icon
  6. Calculator Icon
  7. Telephone Icon
  8. Upload file Icon
  9. three lines Icon
  10. checked list Icon
  11. old typical phone Icon
  12. Close envelope Icon
 19. File formats 7

  To Uyen View collection

  1. Avi file format Icon
  2. Jpg file format Icon
  3. Dat file format Icon
  4. Eps file format Icon
  5. Mpg file format Icon
  6. M4p file format Icon
  7. Swf file format Icon
  8. Xls file format Icon
  9. iso file format Icon
  10. cdr file format Icon
  11. m4v file format Icon
  12. mpeg file format Icon
 20. File formats 6

  To Uyen View collection

  1. Txt file format Icon
  2. Pdf file format Icon
  3. Csv file format Icon
  4. Jpeg file format Icon
  5. Docx file format Icon
  6. Doc file format Icon
  7. Xlsx file format Icon
  8. Sql file format Icon
  9. Mov file format Icon
  10. Fla file format Icon
  11. Dwg file format Icon
  12. Xml file format Icon
 21. File formats 5

  To Uyen View collection

  1. PHP File Icon
  2. WMV File Icon
  3. TIFF File Icon
  4. Dll File Icon
  5. url file Icon
  6. mp4 file Icon
  7. Pub File Icon
  8. EXE File Icon
  9. Ps File Icon
  10. Ogg File Icon
  11. AI File Icon
  12. pptx file Icon
 22. File formats 4

  To Uyen View collection

 23. Health care & medical 2

  To Uyen View collection

  1. Eye Icon
  2. Laptop Icon
  3. Prescription Icon
  4. Hospital Icon
  5. Tablet Icon
  6. first aid kit Icon
  7. Restroom Icon
  8. test tubes Icon
  9. pills Icon
  10. Apple Icon
  11. test tubes Icon
  12. heartbeat Icon
 24. Health care & medical outline 1

  To Uyen View collection

  1. Eye Icon
  2. Hospital Icon
  3. doctor's note\ Icon
  4. heart disease Icon
  5. Blood Test Icon
  6. pills Icon
  7. Restroom Icon
  8. heartbeat Icon
  9. test tubes Icon
  10. Apple Icon
  11. first aid kit Icon
  12. blood Icon
 25. Shoes outline

  To Uyen View collection

  1. high heels Icon
  2. high heels Icon
  3. high heels Icon
  4. high heels Icon
  5. high heels Icon
  6. high heels Icon
  7. high heels Icon
  8. high heels Icon
  9. high heels Icon
  10. high heels Icon
  11. high heels Icon
  12. high heels Icon
 26. Education & science 3

  To Uyen View collection

  1. bulb Icon
  2. Calculator Icon
  3. Apple Icon
  4. Book and apple Icon
  5. electro magnet Icon
  6. electro magnet Icon
  7. Cells Icon
  8. Biological Hazard Icon
  9. brain and head Icon
  10. Biological Hazard Icon
  11. molecule Icon
  12. Book Icon
 27. engineers 1

  To Uyen View collection

  1. electrical engineer Icon
  2. builder Icon
  3. Worker Icon
  4. engineer Icon
  5. biological engineer Icon
  6. repair worker Icon
  7. repair worker Icon
  8. builder Icon
  9. Hard Hat Icon
  10. engineer Icon
  11. engineer Icon
  12. builder Icon
 28. Valentines 1

  To Uyen View collection

  1. Chocolate box Icon
  2. Hearts Icon
  3. House Icon
  4. Love Letter Icon
  5. Gift Icon
  6. Gift Icon
  7. Ribbon Icon
  8. Lips Icon
  9. Broken Heart Icon
 29. Valentine

  To Uyen View collection

  1. valentine's day Icon
  2. Male and Female Icon
  3. Male and Female Icon
  4. Heart Balloons Icon
  5. Smartphone Icon
  6. Wine Icon
 30. Valentines

  To Uyen View collection

  1. Heart Icon
  2. Heart Lock Icon
  3. Heart Icon
  4. Heart Icon
  5. Heart Icon
  6. Heart Icon
  7. heart key Icon
  8. Hearts Icon
  9. Hearts Icon
  10. chat bubble Icon
  11. Hearts Icon
  12. Heart Unlock Icon
 31. Education & science 2

  To Uyen View collection

  1. Test Tube Icon
  2. Test Tube Icon
  3. science teaching Icon
  4. electric Icon
  5. teacher Icon
  6. drugs capsules Icon
  7. capsules and pills Icon
  8. drugs capsules Icon
  9. capsules and pills Icon
  10. earth globe Icon
  11. molecule Icon
  12. molecule Icon
 32. Education & seience 1

  To Uyen View collection

  1. abc sign Icon
  2. Globe Icon
  3. abc sign Icon
  4. Nuclear Icon
  5. Magnifying Glass Icon
  6. Test Tube Icon
  7. test tubes Icon
  8. chemicals Icon
  9. Erlenmeyer Flask Icon
  10. molecule Icon
  11. molecule Icon
  12. Badge Icon
 33. Home 3

  To Uyen View collection

  1. Home Icon
  2. Home Icon
  3. Home Icon
  4. Home Icon
  5. Home Icon
  6. Home Icon
  7. Home Icon
  8. Home Icon
  9. Home Icon
  10. Home Icon
  11. Home Icon
  12. Home Icon
 34. Seo & web 1

  To Uyen View collection

  1. smile Icon
  2. User Icon
  3. users group Icon
  4. users group Icon
  5. Location Icon
  6. Delete User Icon
  7. User Icon
  8. flag pole Icon
  9. Award Icon
  10. chat bubble Icon
  11. chat bubble Icon
  12. identification Icon
 35. Seo & web outline 1

  To Uyen View collection

  1. clock Icon
  2. Camera Icon
  3. smile Icon
  4. Calendar Icon
  5. Hand Icon
  6. users Icon
  7. users Icon
  8. User Icon
  9. users Icon
  10. User Icon
  11. Telephone Icon
  12. Delete User Icon
 36. File Folder 1

  To Uyen View collection

  1. Settings Folder Icon
  2. Error folder Icon
  3. Play Folder Icon
  4. Question mark folder Icon
  5. medal folder Icon
  6. Tools Folder Icon
  7. Video Folder Icon
  8. Protected Folder Icon
  9. Medical Folder Icon
  10. Calendar Folder Icon
  11. Locked Folder Icon
  12. Unlock Folder Icon
 37. folders 1

  To Uyen View collection

 38. Garden & home 1

  To Uyen View collection

  1. Trash Can Icon
  2. verified home Icon
  3. fence Icon
  4. fence Icon
  5. Home Icon
  6. Grass and Butterflies Icon
  7. Restaurant Icon
  8. greenhouse Icon
  9. Home Icon
  10. Garden Icon
  11. Wifi house Icon
  12. home Icon
 39. user avatar 1

  To Uyen View collection

  1. User Icon
  2. User Icon
  3. User Icon
  4. male user Icon
  5. female user Icon
  6. User Icon
  7. users Icon
  8. users Icon
  9. female user Icon
  10. female user Icon
  11. female user Icon
  12. female user Icon
 40. File format 3

  To Uyen View collection

  1. BIN File Icon
  2. Pub File Icon
  3. Ogg File Icon
  4. Ps File Icon
  5. EXE File Icon
  6. AI File Icon
  7. AVI File Icon
  8. pptx file Icon
  9. Dat File Icon
  10. EPS File Icon
  11. JPG File Icon
  12. MPG File Icon
 41. Flowers outline 1

  To Uyen View collection

  1. Lotus Icon
  2. Flower Icon
  3. Flower Icon
  4. Lotus Icon
  5. Flower Icon
  6. Lotus Icon
  7. Flower Icon
  8. Flower Icon
  9. Flower Icon
  10. Flower Icon
  11. Flower Icon
  12. Flower Icon
 42. Mix 2

  To Uyen View collection

  1. calendar Icon
  2. Pencil Icon
  3. Calendar Icon
  4. telephone call Icon
  5. Briefcase Icon
  6. Hearts Icon
  7. graphic Icon
  8. Mouse Icon
  9. Calculator Icon
  10. Lock Icon
  11. profile Icon
  12. Open Email Icon
 43. Mix 1

  To Uyen View collection

  1. heliport symbol Icon
  2. chat bubbles Icon
  3. Car Icon
  4. Medal of award Icon
  5. Clock Icon
  6. home with a heart Icon
  7. link symbol Icon
  8. home button Icon
  9. flowers Icon
  10. underground Icon
  11. knife and fork Icon
  12. Spoon and knive Icon
 44. Arrows

  To Uyen View collection

  1. left arrow Icon
  2. play symbol Icon
  3. arrows Icon
  4. arrows Icon
  5. right arrow Icon
  6. arrows Icon
  7. arrows Icon
  8. arrows Icon
  9. arrow up Icon
  10. error Icon
  11. close Icon
  12. arrow up Icon
 45. Arrows 2

  To Uyen View collection

 46. Arrows 1

  To Uyen View collection

  1. arrows Icon
  2. Play button Icon
  3. Circles Icon
  4. Play button Icon
  5. arrow Icon
  6. Circles Icon
  7. left arrow Icon
  8. right arrow Icon
  9. zoom in Icon
  10. arrow Icon
  11. upload button Icon
  12. Play button Icon
 47. Buildings 1

  To Uyen View collection

  1. buildings Icon
  2. buildings Icon
  3. building Icon
  4. Flashlight Icon
  5. building Icon
  6. Hot Dog Icon
  7. food cover Icon
  8. Hotel Icon
  9. Ice Cream Icon
  10. lemonade Icon
  11. Watermelon Icon
  12. building Icon
 48. Map1

  To Uyen View collection

  1. Location mark Icon
  2. direction sign Icon
  3. direction sign Icon
  4. Internet Grid Icon
  5. Satellite Icon
  6. cool Icon
  7. Dice Icon
  8. business person Icon
  9. skeptic Icon
  10. Map Icon
  11. exercise bike Icon
  12. Traffic Light Icon
 49. Map 1

  To Uyen View collection

  1. Map Marker Icon
 50. Graph 1

  To Uyen View collection

  1. graphs Icon
  2. Business line Graph Icon
  3. Percent Icon
  4. Business bar chart Icon
  5. renew Icon
  6. bar chart Icon
  7. pyramid chart Icon
  8. bar chart Icon
  9. business graph Icon
  10. bar chart Icon
  11. bar chart Icon
  12. bar chart Icon