Collections

View profile
 1. Tegucigalpa

  Julie Reyes Villalta View collection

  1. Jar Of Clay Icon
  2. Hotel Icon
  3. Podium Icon
  4. Church Icon
  5. Restaurant Icon
  6. Hospital Icon
  7. Monument Icon
  8. Bus Icon
  9. wifi Icon
  10. Woman Icon
  11. Trash Can Icon
  12. Tourist Bus Icon
 2. City Icons

  Julie Reyes Villalta View collection

  1. public phone Icon
  2. Park Icon
  3. Purse Icon
  4. Restaurant Icon
  5. Police Officer Icon
  6. Serpentarium Icon
  7. House Icon
  8. Museum Icon
  9. Bus Icon
  10. garbage can Icon
  11. Jar Of Clay Icon
  12. Moto Taxi Icon
 3. Food

  Julie Reyes Villalta View collection

  1. Baguette Icon
  2. coffee mug Icon
  3. Cake Icon
 4. Home

  Julie Reyes Villalta View collection

  1. Washing Machine Icon
  2. Wrench Icon
  3. Chair Icon
  4. Ladder Icon
  5. Fan Icon
  6. lamp Icon
  7. Lighbulb Icon
  8. Iron Icon
 5. Music Instruments

  Julie Reyes Villalta View collection

  1. Saxophone Icon
  2. Harp Icon
 6. Animals and insects

  Julie Reyes Villalta View collection

  1. Squirrel Icon
  2. Ant Icon
  3. Bee Icon
  4. Beetle Icon
  5. bunny Icon
  6. Dog Icon
  7. Duck Icon
  8. Fox Icon
  9. Ladybug Icon
  10. Owl Icon
  11. Raccoon Icon
  12. Peacock Icon
 7. Clothes and accessories

  Julie Reyes Villalta View collection

  1. high heels Icon
  2. Skirt Icon
  3. Purse Icon
  4. Shors Icon
  5. pants Icon
  6. coat Icon
  7. Fedora Icon
  8. blazer Icon
 8. Tools

  Julie Reyes Villalta View collection

  1. Ax Icon
  2. Shovel Icon
  3. Hammer Icon
  4. Pliers Icon
  5. saw Icon
  6. Scissors Icon
  7. Drill Icon
  8. Screwdriver Icon
 9. Kitchen

  Julie Reyes Villalta View collection

  1. Toaster Icon
  2. Blender Icon
  3. Stove Icon
  4. pot Icon
  5. Knife Icon
  6. Refrigerator Icon
 10. Vehicles

  Julie Reyes Villalta View collection

  1. Airplane Icon
  2. Car Icon
  3. Bicycle Icon
  4. Hot air balloon Icon
  5. Vespa Icon