Collections

View profile
 1. Travels & Tours Glyphs icons

  Dinosoft Labs View collection

 2. Travels & Tours line icons

  Dinosoft Labs View collection

 3. Vacation and Travel Glyphs icons

  Dinosoft Labs View collection

 4. Vacation and Travel line icons

  Dinosoft Labs View collection

 5. Summer and Travel Glyphs icons vol 1

  Dinosoft Labs View collection

 6. Summer and Travel Glyphs icons

  Dinosoft Labs View collection

 7. Summer and Travel line icons

  Dinosoft Labs View collection

  1. sun Icon
  2. Fish Icon
  3. Flower Icon
  4. magic Icon
  5. buiilding Icon
  6. Bank Icon
  7. Tent Icon
  8. Pool Icon
  9. Campfire Icon
  10. slipper Icon
  11. Passport Icon
  12. Glasses Icon
 8. summer and holiday Glyphs icon

  Dinosoft Labs View collection

  1. Hook Icon
  2. glass Icon
  3. Umbrella Icon
  4. Flag Icon
  5. Cloud Icon
  6. Pin Icon
  7. Rain Icon
  8. jug Icon
  9. Temperature Icon
  10. juice Icon
  11. singlet Icon
  12. Swimming Icon
 9. summer and holiday line icon

  Dinosoft Labs View collection

  1. jug Icon
  2. Hook Icon
  3. Cloud Icon
  4. glass Icon
  5. Flag Icon
  6. juice Icon
  7. Watermelon Icon
  8. Temperature Icon
  9. Umbrella Icon
  10. Pin Icon
  11. Rain Icon
  12. Swimming Icon
 10. Sports & Awards Glyphs icons

  Dinosoft Labs View collection

  1. Award Icon
  2. Trophy Icon
  3. achievement Icon
  4. Medal Icon
  5. Medal Icon
  6. Badge Icon
  7. champion Icon
  8. Prize Icon
  9. Medal Icon
  10. Medal Icon
  11. Cup Icon
  12. achievement Icon
 11. Sports & Awards line icons

  Dinosoft Labs View collection

  1. Trophy Icon
  2. Badge Icon
  3. Medal Icon
  4. achievement Icon
  5. champion Icon
  6. Prize Icon
  7. Award Icon
  8. Medal Icon
  9. Medal Icon
  10. Badge Icon
  11. Cup Icon
  12. Medal Icon
 12. Shopping and E-commerce Glyphs icons vol 2

  Dinosoft Labs View collection

  1. bag Icon
  2. Wallet Icon
  3. Coffee Icon
  4. basket Icon
  5. Heart Icon
  6. lipstick Icon
  7. Purse Icon
  8. achievement Icon
  9. Pointer Icon
  10. Lorry Icon
  11. cart Icon
  12. cash Icon
 13. Shopping and E-commerce line icons vol 2

  Dinosoft Labs View collection

  1. Coffee Icon
  2. bag Icon
  3. open Icon
  4. new Icon
  5. label Icon
  6. lipstick Icon
  7. achievement Icon
  8. Heart Icon
  9. Lorry Icon
  10. cart Icon
  11. cash Icon
  12. Pointer Icon
 14. Shopping and E-commerce Glyphs icons vol 1

  Dinosoft Labs View collection

  1. Gift Icon
  2. Shop Icon
  3. Camera Icon
  4. wrist Icon
  5. dollar Icon
  6. Laptop Icon
  7. dress Icon
  8. House Icon
  9. Tea Icon
  10. Mobile Icon
  11. basket Icon
  12. coin Icon
 15. Shopping and E-commerce line icons vol 1

  Dinosoft Labs View collection

  1. wrist Icon
  2. Laptop Icon
  3. Gift Icon
  4. dress Icon
  5. Tea Icon
  6. Camera Icon
  7. coin Icon
  8. dollar Icon
  9. Shop Icon
  10. basket Icon
  11. House Icon
  12. cheque Icon
 16. Seo and Marketing Glyphs icons

  Dinosoft Labs View collection

  1. dollar Icon
  2. Upload Icon
  3. lab Icon
  4. coding Icon
  5. edit Icon
  6. Lock Icon
  7. Printer Icon
  8. Umbrella Icon
  9. View Icon
  10. open Icon
  11. world Icon
  12. Browser Icon
 17. Seo and Marketing line icons

  Dinosoft Labs View collection

  1. dollar Icon
  2. Upload Icon
  3. Lock Icon
  4. coding Icon
  5. Printer Icon
  6. edit Icon
  7. Umbrella Icon
  8. lab Icon
  9. world Icon
  10. Browser Icon
  11. world Icon
  12. chart Icon
 18. Project Planning Glyphs vol 1

  Dinosoft Labs View collection

  1. deal Icon
  2. Planning Icon
  3. growth Icon
  4. User Icon
  5. report Icon
  6. chart Icon
  7. Idea Icon
  8. Gear Icon
  9. setting Icon
  10. Web Page Icon
  11. statistic Icon
  12. strategy Icon
 19. Project Planning line vol 1

  Dinosoft Labs View collection

  1. User Icon
  2. Idea Icon
  3. Planning Icon
  4. Web Page Icon
  5. growth Icon
  6. Gear Icon
  7. statistic Icon
  8. deal Icon
  9. setting Icon
  10. report Icon
  11. tap Icon
  12. strategy Icon
 20. Online marketing glyphs icons vol 1

  Dinosoft Labs View collection

  1. Mail Icon
  2. Cloud Icon
  3. analytic Icon
  4. User Icon
  5. Location Icon
  6. magnifier Icon
  7. Mobile Icon
  8. Trolley Icon
  9. Newspaper Icon
  10. Monitor Icon
  11. mainframe Icon
  12. magnifier Icon
 21. Online marketing line icons vol 1

  Dinosoft Labs View collection

  1. Cloud Icon
  2. Mobile Icon
  3. Mail Icon
  4. Web Page Icon
  5. Trolley Icon
  6. analytic Icon
  7. User Icon
  8. Newspaper Icon
  9. magnifier Icon
  10. Location Icon
  11. Monitor Icon
  12. Browser Icon
 22. Office Glyphs icons

  Dinosoft Labs View collection

  1. Star Icon
  2. portfolio Icon
  3. send Icon
  4. create Icon
  5. disc Icon
  6. Rocket Icon
  7. Calendar Icon
  8. Folder Settings Icon
  9. Coffee Icon
  10. growth Icon
  11. USB Icon
  12. Idea Icon
 23. Office line icons

  Dinosoft Labs View collection

  1. create Icon
  2. Star Icon
  3. send Icon
  4. disc Icon
  5. Coffee Icon
  6. portfolio Icon
  7. USB Icon
  8. Shopping Bag Icon
  9. Calendar Icon
  10. Folder Settings Icon
  11. growth Icon
  12. Ruler Icon
 24. New year glyphs icons vol 1

  Dinosoft Labs View collection

  1. dress Icon
  2. Love Icon
  3. girl Icon
  4. catering Icon
  5. Champagne Icon
  6. Keyboard Icon
  7. gifts Icon
  8. Diamond rings Icon
  9. firework Icon
  10. Present Icon
  11. recording Icon
  12. balloons Icon
 25. New year line icons vol 1

  Dinosoft Labs View collection

  1. Love Icon
  2. dress Icon
  3. rings Icon
  4. Champagne Icon
  5. girl Icon
  6. balloons Icon
  7. Gift Icon
  8. Camera Icon
  9. catering Icon
  10. recording Icon
  11. Map Icon
  12. Speaker Icon
 26. New year Glyphs icons

  Dinosoft Labs View collection

  1. balloons Icon
  2. analytic Icon
  3. balloons Icon
  4. Confetti Icon
  5. paper plane Icon
  6. popper Icon
  7. popper Icon
  8. avatar Icon
  9. Calendar Icon
  10. Tag Icon
  11. Bell Icon
  12. balloons Icon
 27. New year line icons

  Dinosoft Labs View collection

  1. decoration Icon
  2. paper plane Icon
  3. analytic Icon
  4. popper Icon
  5. Tag Icon
  6. Confetti Icon
  7. Balloon Icon
  8. popper Icon
  9. Calendar Icon
  10. Gift Icon
  11. avatar Icon
  12. Bell Icon
 28. Networking Glyphs icons

  Dinosoft Labs View collection

  1. organization Icon
  2. Folder Icon
  3. USB Icon
  4. Conversation Icon
  5. dish Icon
  6. Satellite Icon
  7. Document Icon
  8. mainframe Icon
  9. Cable Icon
  10. Server Icon
  11. latter Icon
  12. Mouse Icon
 29. networking line icons

  Dinosoft Labs View collection

  1. organization Icon
  2. Folder Icon
  3. Satellite Icon
  4. Monitor Icon
  5. dish Icon
  6. Cable Icon
  7. Mobile Icon
  8. USB Icon
  9. Document Icon
  10. chat Icon
  11. Network Icon
  12. Laptop Icon
 30. Mobile UI Design Glyphs icons

  Dinosoft Labs View collection

  1. control Icon
  2. mic Icon
  3. Mobile Icon
  4. reload Icon
  5. tap Icon
  6. Target Icon
  7. USB Icon
  8. CD Icon
  9. Server Icon
  10. Wrench Icon
  11. press Icon
  12. File Icon
 31. Mobile UI Design

  Dinosoft Labs View collection

  1. control Icon
  2. Mobile Icon
  3. reload Icon
  4. Target Icon
  5. mike Icon
  6. tap Icon
  7. USB Icon
  8. Wrench Icon
  9. press Icon
  10. edit Icon
  11. CD Icon
  12. File Icon
 32. Medical Glyphs icons

  Dinosoft Labs View collection

  1. oxygen mask Icon
  2. Monitor Icon
  3. Bed Icon
  4. Tag Icon
  5. foot Icon
  6. Nurse Icon
  7. Nurse Icon
  8. Helipad Icon
  9. Germ Icon
  10. Hand Icon
  11. Thermometer Icon
  12. drip Icon
 33. Medical line icons

  Dinosoft Labs View collection

  1. Monitor Icon
  2. Nurse Icon
  3. drip Icon
  4. Nurse Icon
  5. foot Icon
  6. Germ Icon
  7. oxygen mask Icon
  8. Bed Icon
  9. atoms Icon
  10. Thermometer Icon
  11. Hand Icon
  12. Pin Icon
 34. Network & Sharing Glyphs icons

  Dinosoft Labs View collection

  1. modem Icon
  2. Network Icon
  3. Cloud Icon
  4. PC Icon
  5. Printer Icon
  6. world Icon
  7. Tower Icon
  8. Browser Icon
  9. PC Icon
  10. Browser Icon
  11. Arrow Icon
  12. Server Icon
 35. Network & Sharing line icons

  Dinosoft Labs View collection

  1. modem Icon
  2. world Icon
  3. PC Icon
  4. Cloud Icon
  5. Network Icon
  6. Browser Icon
  7. Printer Icon
  8. Tower Icon
  9. Arrow Icon
  10. Browser Icon
  11. PC Icon
  12. Network Icon
 36. Chat messages Glyphs icons

  Dinosoft Labs View collection

  1. message Icon
  2. chat Icon
  3. comment Icon
  4. chat Icon
  5. User Icon
  6. discussion Icon
  7. block Icon
  8. create Icon
  9. bubble Icon
  10. comment Icon
  11. bubble Icon
  12. comment Icon
 37. Chat messages line icons

  Dinosoft Labs View collection

  1. bubble Icon
  2. message Icon
  3. block Icon
  4. User Icon
  5. chat Icon
  6. create Icon
  7. chat Icon
  8. comment Icon
  9. discussion Icon
  10. comment Icon
  11. create Icon
  12. message Icon
 38. money glyphs icons

  Dinosoft Labs View collection

  1. Money Icon
  2. dollar Icon
  3. sticker Icon
  4. Tag Icon
  5. Mobile Icon
  6. bag Icon
  7. cash Icon
  8. cheque Icon
  9. price Icon
  10. Money Icon
  11. dollar Icon
  12. Saving Icon
 39. Money line icons

  Dinosoft Labs View collection

  1. Money Icon
  2. Mobile Icon
  3. price Icon
  4. dollar Icon
  5. bag Icon
  6. Tag Icon
  7. sticker Icon
  8. cash Icon
  9. Tag Icon
  10. dollar Icon
  11. dollar Icon
  12. cheque Icon
 40. Business & Office Glyphs icons

  Dinosoft Labs View collection

  1. Checklist Icon
  2. Tea Icon
  3. pay Icon
  4. Stopwatch Icon
  5. portfolio Icon
  6. Chair Icon
  7. safe Icon
  8. Trophy Icon
  9. avatar Icon
  10. Discount Icon
  11. cash Icon
  12. growth Icon
 41. Business and finanace line icons

  Dinosoft Labs View collection

  1. portfolio Icon
  2. Checklist Icon
  3. Tea Icon
  4. pay Icon
  5. safe Icon
  6. avatar Icon
  7. support Icon
  8. Trophy Icon
  9. timer Icon
  10. Chair Icon
  11. auction Icon
  12. Discount Icon
 42. Beauty & Saloon Glyphs vol 1

  Dinosoft Labs View collection

  1. handwash Icon
  2. shaving Icon
  3. mirror Icon
  4. necklace Icon
  5. drop Icon
  6. face brush Icon
  7. bow Icon
  8. lipstick Icon
  9. mirror Icon
  10. View Icon
  11. Dryer Icon
  12. spray Icon
 43. Beauty & Saloon Line vol 1

  Dinosoft Labs View collection

  1. face brush Icon
  2. lipstick Icon
  3. View Icon
  4. Dryer Icon
  5. mirror Icon
  6. shaving Icon
  7. necklace Icon
  8. handwash Icon
  9. drop Icon
  10. Lotion Icon
  11. bow Icon
  12. shampoo Icon
 44. Art Design & Development Glyphs icons

  Dinosoft Labs View collection

  1. Browser Icon
  2. Document Icon
  3. setting Icon
  4. setting Icon
  5. Cloud Icon
  6. coding Icon
  7. coding Icon
  8. avatar Icon
  9. goal Icon
  10. Target Icon
  11. Cloud Icon
  12. Idea Icon
 45. Art Design & Development line icons

  Dinosoft Labs View collection

  1. setting Icon
  2. coding Icon
  3. Target Icon
  4. Cloud Icon
  5. Document Icon
  6. setting Icon
  7. avatar Icon
  8. chat Icon
  9. coding Icon
  10. User Icon
  11. Cloud Icon
  12. goal Icon
 46. Business Glyphs vol 11

  Dinosoft Labs View collection

  1. Monitor Icon
  2. spanner Icon
  3. Television Icon
  4. hourglass Icon
  5. Diamond Icon
  6. Tea Icon
  7. File Icon
  8. Video Icon
  9. Alarm Icon
  10. Flag Icon
  11. Map Icon
  12. Conversation Icon
 47. Business line icons vol 11

  Dinosoft Labs View collection

  1. Monitor Icon
  2. spanner Icon
  3. Television Icon
  4. Diamond Icon
  5. Medal Icon
  6. Coffee Icon
  7. hourglass Icon
  8. Video Icon
  9. File Icon
  10. Alarm Icon
  11. Flag Icon
  12. Map Icon
 48. Web Design, Development & User Interface thin line icons

  Dinosoft Labs View collection

 49. Web Design, Development & User Interface Glyphs icons

  Dinosoft Labs View collection

  1. File Icon
  2. bézier Icon
  3. LCD Icon
  4. Mobile Icon
  5. setting Icon
  6. LCD Icon
  7. board Icon
  8. Playlist Icon
  9. capture Icon
  10. Telelscope Icon
  11. Document Icon
  12. Email Icon
 50. Web Design, Development & User Interface line icons

  Dinosoft Labs View collection

  1. File Icon
  2. Mobile Icon
  3. LCD Icon
  4. bézier Icon
  5. Telelscope Icon
  6. Ruler Icon
  7. Document Icon
  8. setting Icon
  9. capture Icon
  10. Cinema Icon
  11. board Icon
  12. Playlist Icon